«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

    

Pernille Trulsdotter Hjelle (d.1743) gift med Ole Bendiksen overtek garden i 1707.

Datteren Barbro Olesdotter Hjelle (1711-1781) som tok over garden i 1749, da ho gifta seg med Peder Olson Furebøen (1725-1804), budde her til 1781.

Dei fekk dattera Anna Pedersdotter Hjelle, som seinare gifter seg med Ole Anderson Terva. (Steen bind 4 side 175)

 

Peder Olson Furebøen gifta seg på nytt med Alette Oddgeirsdotter Eikeland i 1784.

Bror til Peder, Lars Olson Furebøen overtok garden i 1770

 

Etter 8 år overtar sonen Alexsander Larson Hjelle garden i 1778, og han driver garden fram til 1809.

I 1792 er det utskiftning av gardene på øvre og nedre Hjelle, slik at gardane vest om Gryteelva blir Slotten(Slåtten), og øst om elva blir Hjelle.

(Kilde: Bygdebok for Førde)

 

  

- Om Hjelle

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.