«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

    

Folket på Hjelle

Ved århunderskiftet var Hjelle ifølge folketeljnga eigd av Andreas Sårheim Hjelle

 

Våren 1919 kjøpte Anders og Anna Aasen garden og flytta med familien sin på 13, til Hjelle.

Her busette dei seg, og starta med tradisjonelt jordbruk, skogbruk og pelsdyroppdrett.

Familien Sårheim hadde kårrettar på Hjelle og vart buande fram til ca. 1929.

I 1927 vart garden overført til neste generasjon og Ola og Anna Aasen overtok, som dreiv garden fram til 1965.

 

I 1965 vart det igjen ein ny generasjon ved Odd og Olivie Aasen overtok garden.

 

2009 blei det på ny generasjonskifte da Ove og Jorunn Aasen fekk skøyte på Hjelle.

 

Slektstreet vårt viser imidlertid mange band tilbake til gårdene på på Hjelle.

Gården har no vært i familiens eige i 100 år på min fars side.

No viser også nye opplyningar også slektskap tilbake til eigarane på 1600 tallet på min mor side, samt en kort tid i perioden 1865 til 1877, og at denne greiena stammar fra Torstein Hanson Hjelle som var eigar av Hjelle 24/1.

 

Slektstreet på farsiden viser 14 generasjoner tilbake i tid, 4 av dei på Hjelle

Sleksttreet på morssiden viser 15 generasjonar tilbake i tid, 5 av dei på Hjelle

 

 

"Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot."
- Kinesisk ordspråk -

 

 

- Om Hjelle

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.