«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

    

Manntall 1663-66 for Sunnfjord prosti
Side Amt Prestegjeld Sokn År Gard type Gard
992 185 Sunnfjord prosti Førde Præstegield Førde Sogen 1664 Halffue Gaarder Jelde
Status Førenamn Etternamn Alder Bruksskyld
5479 Trols 70
5480 Jens 53
5481 Sønner Niels Trolsen (har verit i ko. thieniste) 26
5482 Drenge Peder Olsen 12 24Anders
5483 Drenge Nils Olsen 24
5484 Husmend Østen 30
5485 Husmend Nils

- Om Hjelle

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.