«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

    

 

 

Gamle slåmaskina på Hjelle.

Den gamle slåmaskina til hestedrag som en brukte på Hjelle, er i heller dårlig forfattning.

Den har stått ute i over 40 år, og som en ser har naturen gjordt sitt. Den stod oppbevart på Høgkleiva, men raste utfor sammen med et jordras for mange år sidan.

- Om Hjelle

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.