«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

    

Beskrivelse av værtegn for JUNI

  3. juni     Snø i skokkfall (betyr: "store mengder") er et godt merke - sommeren blir god.
  8. juni     Merkedag for 4 uker og høst. Som været er i dag vil det være i fire uker. Regner det, skal det også regne mer eller mindre i fire uker. Regnværet kan også vedvare opptil 40 dager. Som været er i dag, vil det også være i slåttonna.
Nå går laksen opp i elvene.
21. juni     SOMMERSOLVERV
Regn før sommersolverv og tørvær etter solverv gir god sommer.
24. juni     JONSOK eller Sankthansdag - merkedag for sommeren
Jonsokregn er som gull og varer mer eller mindre i 6 uker. Som jonsokværet er, blir sommeren.
29. juni     PERSOK
Galer gjøken i dag, får vi en varm høst.

KRISTI HIMMELFARTSDAG
Tidligst 30. april, senest 3. juni.
- Merkedag for sommeren
Slik været er Kristi Himmelfartsdag blir været om sommeren. Den retning vinden blåseri, skal det blåse resten av sommeren.

PINSE - kommer 50 dager etter påskesøndag.
Mildt og klart vær pinseuken betyr regn og kaldt vær fremover sommeren. Er pinsedagen varm, blir sommeren kald - og omvendt.
Regn i pinsen er et dårlig merke - det blir gjerne tørr sommer.

På den dagen skulle mor plukke legende urter.

- Om Hjelle

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.