«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

    

Beskrivelse av værtegn for MAI

  1. mai     Merkedag for året. Blåser vinden fra syd, godt år. Blåser vinden fra nord, dårlig år. Slik været er i dag, blir sommeren. Frøs det nettene til de tre sørste maidagene ble det et kaldt år.

13., 14. og
15. mai    

JERNNETTER !
Første sådag og klippedag for sau.

15. mai    

Er det kaldt i dag og hele denne uken, blir det en varm og god sommer. Er det godvær disse dagene, blir sommeren dårlig og kald. Det været som er i dag skal vare til sankthans.
Buskapen skulle finne føde ute.

18. mai     Merkedag for sommeren.
Den vind som blåser i dag, blir den vind som blåser mest til sommeren. I nord-Norge venter man en kuldeperiode nå.
27. mai     GAMLE HALVARSON
I den retning vinden blåser i dag, vil den blåse for det meste året til ende.
31. mai     MELKEDAGEN
Slik været er i dag skal det være frem til onsdag etter "Korsmesse" (14. september).

- Om Hjelle

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.