«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

    

Beskrivelse av værtegn for OKTOBER

  1. oktober    

Er det godt vær i dag, vil det bli godt vær måneden ut. Men skyet vær, mye regn.

  4. oktober    

Godt vær i dag, gir godt vær hele månden.

11. oktober    

Regner det i dag, kommer det flom.

14. oktober    

FØRSTE VINTEDAG - merkedag for vinteren
Er det godt vær i dag, blir vinteren bra. Er dagen kald, blir det mye snø om vinteren.
Blir himmelen grønnaktig, vil frosten ta til.
Var dagen varm og klar og det kom nattefrost, kom det gjerne regn før tre dager hadde gått.

17. oktober    

Hvis denne dagen er stormfull, blir januar mild.

31. oktober    

Det ventes mildvær nå, og regnværet som kom før eller omkring "Allehelgensdag" 1. november kaltes "heilmøssvaten"


- Om Hjelle

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.