«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

 

Om Støylen

Hjellestøylen er eit svært mykje brukt turområde for folk i Førde, og er flittig besøkt året rundt, enten en er på vei videre til/fra Førdenipa eller Steinheia. Her finner du meir informasjon om Hjellestøylen fra gamal tid, samt bilder og informasjon fra brukarane av området i dag.