Siste nytt . . .

26.03.2022

Kart bekrefter husa på Hjelle i 1920....

Hjellesida har fått tilgang på dokumentasjon som bekrefter husplasseringa på Hjelle for 100 år siden.


Den gang stod våningshuset(bolighuset) som tilhørte garden øst for løa.

Saarheim som hadde kårrettar på garden, budde i eit nytt hus nord om veien, omtrent der nedkjøringa til tunet er idag.


Det er spesielt at det eldste huset, Stabburet ikkje er avmerka på kartet, men det kan komme av at dette huset ikkje har innlagt strømm, og at det var Førde Elekrisitetsverk som lagde kartet.

  

02.01.2022

Stabile besøkstall på Hjellesida i 2021....

Hjellesida stabiliserer seg med i underkant av 17.000 besøkende pr. år.

13. november hadde størst besøk med 243 besøkende i løp av døgnet.

Foruten Norge er USA det landet som søker mest på Hjellesida.


Dette er hyggelig og viser at Hjellesida på www.hjelle24.no er av interesse.

I 2021 linket vi inn Facbooksiden vår slik at du alltid finner de siste innleggene her på Hjellsida.