Hjellestøylen

På Hjellestøylen var det opprinnelig 3 støylar, støylene til begge bruka på Hjelle, samt Hjellslåttstøylen.

Alle støylshusa stod tett samla, med sel og fjøs til bruk 2 først nå en kommer opp på sætervollen, deretter bruk 1.

Til slutt Hjelleslåtten, som bestod av fjøs og sel i samme bygg.


I dag står kun husa til bruk 2 igjen, samt murane til fjøsen på bruk 1.

Hjellestøylen har idag 2 byggningar som er vedlikeholdt, og som er i bruk som turmål og fritidshus.

Det var stølsdrift på Hjellestøylen til begynnelsen av 1950 tallet.

Det har vært gjennomført vedlikehold på Hjellestøylen med gjevne mellomrom.


1941 blei det satt opp nytt sel.

1992 blei Selet totalrenovert utvendig

1994 blei fjøsbyggningen restaurert

2012 blei det lagt nytt torvtak på selet, og byggningane beisa på nytt.


2022 er det planlagt utskifting av kledning på vestveggen.