Utbygging av elva...


Tanken om utbygging av elva har forma seg over tid på 2000 tallet, og etter samtaler mellom John Arthur Kvamme og Ove Aasen blei ideen satt ut i livet i 2008-2009.

 

Først som eit prosjekt desse to eigedomane i mellom, om utbygging av Kvamsfossen (Høgefossen).

Seinare blei prosjektet utvida steg for steg, heilt til Gryteelva sitt utløp, og omfattar ialt 7 grunneigara.

Sunnfjord Energi var samarbeidspartner i perioden under konsesjonssøknaden, i perioden fra 2009 til 2016.

Etter at konsesjon blei gitt sommaren 2016, har Norsk Kraft AS vore samarbeidspartner for å finne fram til rette samarbeidspartner på utbygginga.

Her stod vi til slutt tilbake med en avtale med OBOS AS om utbygging av elva og Anga Kraft AS.


Les mei om endra eigarstruktur i norske småkraft selskap.


13.12.2016

Kontraktsinngåelse.

Avtalen mellom grunneigerene og OBOS Energi AS blei undertegnet på eit møte i Førde.

Neste etappe kan begynne.

08.01.2018

Anleggstart.

Ottar Dvergsdal AS vant anbudet om byggingen av Anga Kraft AS, og med oppstart i januar 2018.    Anleggsarbeidet skulle være avslutta sommaren 2019, og med planlagt oppstart på kraftverket i August 2019

06.09.2019

Åpning.

Fylkesordførar Jenny Følling står for den offisielle åpninga av Anga Kraft AS. Etter 18 mnd. anleggsarbeid er produksjonen i gang, og arbeidet med å rydde opp godt i gang.

Firda har i fleire reportasjer omtalt utbygginga.

Les meir