Hjelle er ein av dei eldste gardane i Førde, og ein kan spore drift og busetnad fleire tusen år tilbake i tid. Noko bl.a. dei 2 gravene fra Folkevandringstida (400-570 e.kr.) er eit døme på.


Førhistorisk gardstun på Hjelle er enda ikkje blitt lokalisert, men i forbindelse med kraftutbygginga, blei det i 2017 lokalisert varmegroper på flata vest om tunet.


Området mellom fylkesvegen og rørtraseen er ansett som sansynlig plass for tidligare gardstun.


Det er arkeologisk anerkjent at tunet på ein gard har blitt flytta innenfor gardseininga over dei fleire tusen åra garden har vært i drift, men her er også dokumentasjon fra fylket som viser at ein og samme stad har blitt nytta som gardstun over meir enn 2000 år.


Dei første dokumenta om gardane på Hjelle er datert heilt tilbake til 1328,der ein i Bjørgvin Kalveskin får opplyst at presten i Førde eigde partar i garden.Hjelle er eit gamalt navn, og første spor av gardsnavnet finner ein fra 1328 og navnetHialla,seinare skrivemåtar har vore Hielle (1563), Jedlenn (1567), Jelde på 1600 tallet og Hjelle etter matrikkelen i 1886.


Garden har no vore i familens eige sidan 1919, noke som er blandt det lengsteigande i historia.

Målet er at du her skal finne historia om garden på Hjelle.

 

Her finner du - Filmsnutter fra Hjelle .

Kart bekrefter husa på Hjelle i 1920.


Hjellesida har fått tilgang på dokumentasjon som bekrefter husplasseringa på Hjelle for 100 år siden.


Den gang stod våningshuset(bolighuset) som tilhørte garden øst for løa. Saarheim som hadde kårrettar på garden, budde i eit nytt hus nord om veien, omtrent der nedkjøringa til tunet er idag.


Det er spesielt at det eldste huset, Stabburet ikkje er avmerka på kartet, men det kan komme av at dette huset ikkje har innlagt strømm, og at det var Førde Elekrisitetsverk som lagde kartet. 

Gravrøysene på Hjelle, avdekkar busetting langt tilbake i tid.


Gravrøysene er plassert fram på terrassekanten mot elva og herfra er det vidt utsyn til dalføret nedanfor. Gravrøysa er nok plassert slik for at ho skulle sjåast på lang avstand i landskapet. Den framtredande plasseringa har og ei sterk symbolsk meining.Les meir

 

 Siste nytt 

Kan spore slekta tilbake på Hjelle i over 400 år

Oppdatering av slektshistoria viser fleire greiner tilbake til Hjelle, og heilt til år 1590.


Den går fra 2 søstre som blei født på Hjelle i 1608 og ca.1615, hhv. Helga og Pernille Hjelle. Herfra kan en følge dei 2 greinene i ca 350 år, til dei igjen møtes gjennom Odd og Olivie Aasen. 

Her finner du kanskje ditt navn og veien bakover i tid...


Les meir her