Hjelle er ein av dei eldste gardane i Førde, og ein kan spore drift og busetnad fleire tusen år tilbake i tid. Noko bl.a. dei 2 gravene fra Folkevandringstida (400-570 e.kr.) er eit døme på.

 

Førhistorisk gardstun på Hjelle er enda ikkje blitt lokalisert, men i forbindelse med  kraftutbygginga blei det lokalisert varmegroper på flata vest om tunet (2017), og området mellom fylkesvegen og rørtraseen er ansett som sansynlig plass for tidligare gardstun.


 


Det er arkeologisk anerkjent at tunet på ein gard har blitt flytta innenfor gardseininga over dei fleire tusen åra garden har vært i drift, men her er også dokumentasjon fra fylket som viser at ein og samme stad har blitt nytta som gardstun over meir enn 2000 år.

 

Dei første dokumenta om gardane på Hjelle er datert heilt tilbake til 1328, der ein i Bjørgvin Kalveskin får opplyst at presten i Førde eigde partar i garden.

Hjelle er eit gamalt navn, og første spor av gardsnavnet finner ein fra 1328 og navnet Hialla, seinare skrivemåtar har vore Hielle (1563), Jedlenn (1567), Jelde på 1600 tallet og Hjelle etter matrikkelen i 1886. 

 

Garden har no vore i familens eige sidan 1919, noke som er blandt det lengsteigande i historia.

Målet er at du her skal finne historia om garden på Hjelle.

                              

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.

 

Aasen Ove På Garden_-240
Aasen Ove På Garden_-141
IMG_1604
IMG_3010
Hjelle298.20190425_edited1
IMG_3548
Diverse-0049_2015.10.04
IMG_2365
IMG_2375


Velkommen til Hjelle

-Gården, menneska og historia

Gravrøysene på Hjelle, avdekkar busetting langt tilbake i tid.


Gravrøysene er plassert fram på terrassekanten mot elva og herfra er det vidt utsyn til dalføret nedanfor. Gravrøysa er nok plassert slik for at ho skulle sjåast på lang avstand i landskapet. Den framtredande plasseringa har og ei sterk symbolsk meining.


Les meir

Kan spore slekta tilbake over 350 år på Hjelle


Ny informasjon viser slektskap i 12 generasjonar tilbake fra dagens eigar på Hjelle, til Truls Pederson Hjelle som kjøpte Hjelle i 1681 av presten Peder Finde.

Og kanskje var det hans bestefar som ble født i 1545 på Hjelle.
Les meir

Realiserte stort kraftverk like ved Førde sentrum


Obos selger kraftdivisjonen og endrer navn til Forte Vannkraft AS.


Anga Kraft AS som starta produksjon den 6. september 2019, er en del av selskapsporteføljen som skifter eigare.
Les meir

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. 

Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.

 

Copyright © Hjellesida eiges og drives av: Ove Aasen, Hjelle 6811 Førde