Siste nytt . . .

Hjelle er ein av dei eldste gardane i Førde, og ein kan spore drift og busetnad fleire tusen år tilbake i tid. Noko bl.a. dei 2 gravene fra Folkevandringstida (400-570 e.kr.) er eit døme på.


Førhistorisk gardstun på Hjelle er enda ikkje blitt lokalisert, men i forbindelse med kraftutbygginga, blei det i 2017 lokalisert varmegroper på flata vest om tunet.


Området mellom fylkesvegen og rørtraseen er ansett som sansynlig plass for tidligare gardstun.


Det er arkeologisk anerkjent at tunet på ein gard har blitt flytta innenfor gardseininga over dei fleire tusen åra garden har vært i drift, men her er også dokumentasjon fra fylket som viser at ein og samme stad har blitt nytta som gardstun over meir enn 2000 år.


Dei første dokumenta om gardane på Hjelle er datert heilt tilbake til 1328,der ein i Bjørgvin Kalveskin får opplyst at presten i Førde eigde partar i garden.

Hjelle er eit gamalt navn, og første spor av gardsnavnet finner ein fra 1328 og navnet Hialla,seinare skrivemåtar har vore Hielle (1563), Jedlenn (1567), Jelde på 1600 tallet og Hjelle etter matrikkelen i 1886.


Garden har no vore i familens eige sidan 1919, noke som er blandt det lengsteigande i historia.

Målet er at du her skal finne historia om garden på Hjelle.

04.08.2022

God kraftproduksjon i sommer.

Anga Kraft AS har hatt god produksjon i heile sommer. Den våteste juli siden 1964 har gitt god tilførsel i heile måneden.


Kraftverket ligger imidlertid i sone midt Norge, og får derfor ikkje ta del i prisane i sør-vest.


Ny kraftlinje over Sognefjorden er avgjerande for prisnivået, og vil tidligast være på plass i 2025.

  

26.03.2022

Kart bekrefter husa på Hjelle i 1920....

Hjellesida har fått tilgang på dokumentasjon som bekrefter husplasseringa på Hjelle for 100 år siden.


Den gang stod våningshuset(bolighuset) som tilhørte garden øst for løa.

Saarheim som hadde kårrettar på garden, budde i eit nytt hus nord om veien, omtrent der nedkjøringa til tunet er idag.


Det er spesielt at det eldste huset, Stabburet ikkje er avmerka på kartet, men det kan komme av at dette huset ikkje har innlagt strømm, og at det var Førde Elekrisitetsverk som lagde kartet.

  

02.01.2022

Stabile besøkstall på Hjellesida i 2021....

Hjellesida stabiliserer seg med i underkant av 17.000 besøkende pr. år.

13. november hadde størst besøk med 243 besøkende i løp av døgnet.

Foruten Norge er USA det landet som søker mest på Hjellesida.


Dette er hyggelig og viser at Hjellesida på www.hjelle24.no er av interesse.

I 2021 linket vi inn Facbooksiden vår slik at du alltid finner de siste innleggene her på Hjellsida.