Sorenskriver Fredrik Martin Budz Steen skrifter om Førde sokn.


Frederik Martin Budtz Steen (født 19. januar 1836, død 29. august 1907 i Bergen) var en norsk embetsmann og stortingsrepresentant. Han var sorenskriver i Førde.