Hjelle på 1900 tallet

Ved århunderskiftet var Hjelle ifølge folketeljnga eigd av Andreas Sårheim Hjelle

 

Våren 1919 kjøpte Andreas og Anna Aasen garden og flytta med familien sin på 13, til Hjelle.

Her busette dei seg, og starta med tradisjonelt jordbruk, skogbruk og pelsdyroppdrett.

Familien Sårheim hadde kårrettar på Hjelle og vart buande fram til ca. 1929.

I 1927 vart garden overført til neste generasjon og Ola og Anna Aasen overtok, som dreiv garden fram til 1965.

 

I 1965 vart det igjen ein ny generasjon ved Odd og Olivie Aasen overtok garden.

 

2009 blei det på ny generasjonskifte da Ove og Jorunn Aasen fekk skøyte på Hjelle.

Bilde er laget av Edna Åsen.                      

Slektstreet vårt viser imidlertid mange band tilbake til gårdene på på Hjelle.

Gården har no vært i familiens eige i over 100 år på min fars side.

No viser nye opplyningar også slektskap tilbake til eigarane på 1600 tallet på min mor side, samt en kort tid i perioden 1865 til 1877, og at denne greina slektar til Torstein Hanson Hjelle som var eigar av Hjelle 24/1 på 1800 tallet.


Sleksttreet på både mors- og farssiden viser no

14 generasjonar tilbake i tid, til Truls Trulson Hjelle i 1590.


Folketellinga for 1920 er den første etter at Anna og Andreas Aasen kjøpte Hjelle, og  forteller om hustandane som budde her, og litt om husstandaren den gang.

 

 

"Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot."
- Kinesisk ordspråk -