Kristian og Helene Hjelle
Kristian (Kvamme) Hjelle og Helene fikk 5 barn, men allerede i 1877, bare 39 år gammel, dør Helene i barselseng. I begravelsen pådrar Kristian seg lungebetennelse og dør like etterpå.

 

De fem barna, den eldste bare 12 år, blir satt bort til familien i Angedalen.

Helene, som var oppkalt etter moren og som var døpt samtidig som moren ble begravd, dør bare ett år gammel.


Nikolina, f. 1865, var den eldste og omkring 12 år da foreldrene døde. Hun vokste opp i Angedalen hos Johannes og Helene.

Hun som var så gammel skulle arbeide for seg, ble det sagt. Hun ble senere gift med Andreas Ramstad "Ryggen".

 

Johanne Gunnhild, f. 1867, vokste opp hos besteforeldrene i Lia, Elias og Anne Sofie Lien.

Johanne Gunnhild  gifter seg med Andreas Kronborg (1867 -1946), og dei blir foreldrene til Helene Indrebø


Rakel f. 1874 kommer som tre-åring i 1877 til gården Kvamme hvor farbror Eirik, f. 1822, og gift med Nikoline Jakobsdatter Rotenes, er bruker.

Bestefaren, Jon, døde i 1875. Han var da 100 år gammel.

Bestemoren, Nille Torsteinsdatter, f. 1800, levde enda på gården.

Rakel vokste opp på Kvamme, hun giftet seg med Gunnar Aasen og de kjøpte gården på Hornnes i Førde.


Anne Elise kom til Kval i Angedalen, til tanten sin, Lovisa Kval. Hun giftet seg med Martinus Kusslid

 

Helene kom først til Henrik og Trine Kråkenes. Trine var søster til Kristian. Helene ble senere flyttet til Helgås der hun døde bare et år gammel.

 

Det er også å merke seg at i 1919 kjøper Andreas Aasen, gården på Hjelle.

Hans slekt har nå i over 100 år eigd gården, og dagens eier er hans oldebarn.

Hans far Odd, født i 1934, giftet seg med Olivie, barnebarnet til Johanne Gunhild.

Olivie kom slik tilbake til sine oldeforeldres gård i 1958, og eiges i dag av Kristian og Helenes tippoldebarn.


Utskrift kirkeboka finn du her