Dokumentasjon fra år 400.


På området mellom Løa på Hjelle og vestover mot Gravhaugen, blei det funne rester etter ialt 8 varmegroper.

Kulturminneavdelinga hos fylkesmamm, som stod for registeringa var overbevist om at dateringen ville vise samme tidsrom som for Gravhaugen, Folkevandringstida

fra ca år 400.

 

Det dei stussa over, var at det over dette området var eit stort steinlag.

Dette steinlaget var ikkje naturlig, og var flytta dit av mennesker.

 

Det viser også at det på dette området på Hjelle har vore stor aktivitet på denne tida, og området nord for traseen er spesielt interresant.

Hovedhusa på Hjelle har mest sansynlig stått i dette området, eller der husa på garden står idag .

 

    

Området blei frigitt for utbygging og videre graving, etter registering av dei funn som blei gjort.