Kristine Jensine Madsdotter Hjelle.

Ho var den siste fastbuande på "Gryteplassen" på Hjelle. 

Født i 1895 (d.1957) og datter av  Mads Kristiansen Hjelle og Anna Sofie Mosesdatter Hjelle.


Anna Sofie (f.1859) var yngste datter av Moses Berentsen Hjelle (f.1822)og Karoline Andersdotter Hjelle (f.1821).


Slekta hennar hadde derfor lange aner som bebuara på husmannsplassen ved Gryteelva på Hjelle.

Husmannsplasser

På Hjelle var det i tidligere tider fleire husmenn og husmannsplasser.

Den siste bebudde plassen var Gryteplassen, fram til ca 1958.


I tillegg har det vore husmannsplassar opp under utmarksgrensa ytterst på beite ved Bøaløa, og øverst ved Teigen. (Røde merker)