Nyhetsarkiv 2024 .


Siste rest av Nedre Hjelle

Siste restene av det som fra gammelt av var Nedre Hjelle, og ble endret til Slåtten ved siste matrikkelendringer blir no tatt av utviklinga i Førde.


Tunet til østre del av Slåtten blir nå revet etter at kommunen har kjøpt begge Slåttengårdane sine tun. Her kommer etter kvart utvida skule og barnehageområde. Tidligere er også Bergstad, som i sin tid blei utskilt fra dette bruket lagt ut til tomteland.

Også støylane til desse 3 brukene er borte.

Siste brukar i Slåttene var Kristen Slåtten.

Bilde fra Bygdeboka for FørdeOppdatert flyfoto


Nye flyfoto blei tatt over Hjelle den 16. juni 2023. 

Flyfoto viser at såra etter kraftutbygginga nå har forsvunne og Hjelle framstår grønn og frodig.

Også såra etter riving av garagane øst for løa er grodd, og blitt fint grøntarial og et sammenhengande tun.


Renoverer Hovedhuset

Hovedhuset på Hjelle er under renovering. Huset som blei bygga i 1929, og renovert i 1985, får no på nytt ei totalrenovering.

Her blir begge etasjane bygd om og renovert til neste generasjon på Hjelle, som flyttar inn i 2024.


Huset som er eit tømmer hus, vil framstå utvendig som tidligere, men få ein oppdatert standard innvendig tilpassa dagens behov og krav.


26.328 besøkte Hjellesida i 2023

Hjellesida har stadig økende besøkstall.


I 2023 var USA det landet med flest søk på Hjellesida med ca. 9.500 besøkende