Førde Kirke

Smijernsportene

Aasmund Aasen, lærde seg smedkunsten tidlig på 1950 tallet, hos smeden Kristian Schei i hans smie/verksted i Angedalsvegen i Førde.

Det var her han som ung smed lagde smijernsportane som idag prydar inngangspartia til Førde Kirke både fra sør, vest og nord.Løa på Hjelle.

Under restaurering og bygging av nytt golv på løa på 1970 tallet ble bjelkelaget tatt ut og erstatta med betong golv.

Under dette arbeidet ble det funnet en bjelke med inskripsjon "Førde Kirke 1884".

Det var dette året kirka ble revet for å gi plass til dagens kirke.


Dette viser at løa på Hjelle hadde byggningsmateriale fra gamle Førde Kirke. 

Golvet i løa har derfor blitt skifta ut med ca 90 års mellomrom.


Bjelken ble skåret ut og overlevert presten i Førde av Odd Aasen, med "takk for lånet".