Søstrene på Hjelle

Tidlig på 1600 tallet ble det født 2 jenter på Hjelle som skulle påvirke generasjonane etter seg.

Helga, født i 1608, og Pernille født ca. 1615.


Helga Hjelle giftet seg med Anders Anderson Kjelsnes på Jølster, og dei fekk 5 barn. Fra boka Ferdaminne fra Sunnfjord får ein opplyst at ho skal ha fått med seg det vidjetne brurasølvet fra Hjelle, og som fortsatt skal finnes på Kjelsnes.

Meir informasjon om brurasølvet har ein ikkje, men dette kan tyde på at Hjelle på 1500 talet, som eit gardsbruk, og som bondegods var forholdsvis velståande.


Helga sine etterkommere førte slekta videre til Holsen, Halbrend, Hafstad og Åsane og er stammor til Aasenslekta som kom til Hjelle i 1919.


I boka om Slekten Hafstad- Halbrend av Johs Haugen fra 1927, skriver han om Gunder Rasmusen som Hafstadslektens stamfar.

Denne personen er Gundar Rasmusen Halbrend (1690-1741) og  barnebarn av Helga Hjelle.

Her kan du lese om 5 generasjonane på Hafstad, før Ole Ivar Aasen.

 

Pernille Hjelle giftet seg med Peder Erikson Hjelle, og er mor til Truls Pederson Hjelle som fekk bygsla innerste Hjelle i 1671 av presten Peder Finde.

Pernille sine etterkommera førte slekta videre på Hjelle gjennom fleire generasjonar, og er stammor til Indrebøslekta på Hjelle.


Bildet er malt av Aagot Indrebø Flakk

Note:


I både Steen sine skrifter og i Ferdaminner fra Sunnfjord er det oppgitt at Truls Trulson Hjelle hadde 3 barn.

Helga, Nils og ei med ukjent navn.


I samme skrifter er det opplyst at ho gifter med Peder Erikson Hjelle.


Når en ser på navnene på Peder Erikson Hjelle sine barnebarn, så heiter dei:

Pernille, Kristi og Erik.


Vi må da kunne anta at Pernille er oppkalt etter si farmor, da Kristi er oppkalt etter si mormor - Kristi Jensdatter Hjelle.


Derfor er den yngste av søstrene Hjelle her kalt Pernille.