Hjelle i Istida.


I Angedalen ligger det store terrasser ved Hjelle og Tefre. Begge terrassene når ca. 60 m o. h. ved framre kant og ca. 61 m o. h. ved bakre kant.

Videre SV-over mot Førdedalen er det en rekke lavere terrasser som tilsvarer lavere havstander.

De store terrassene ved Vie, Bruland og Havstad i Førdedalen og ved Hjelle og Tefre i Angedalen vitner om hvordan havet fulgte etter den vikende isfronten. I Angedalen nådde ikke havet lenger enn til Hjelle og Tefre i senglasial tid. Terrassene her representerer altså den marine grense. Isfronten lå NØ for området Tefre—Hjelle i Angedalen samtidig som den lå i området SV for Kletten i Førdedalen.

 

 

Les meir her