Caroline Elisabet Friis

Caroline Elisabet Friis, kom til Førde fra København, med hushaldet til futen Lambrechts på Bruland og giftet seg med Ivar Helgeson (1748 -1820) Hafstad.

Hun er dermed Oldemor til Andreas Aasen, som flytte til Hjelle i 1919.


Dødsdatoen hennes var 23.4.1847. I kirkeboken over døde står det at hun var født i 1768.

I FT for 1787 København er det en Caroline Elisabeth Friis som da er oppgitt til å være 19 år.

Hun var da ugift tjenestepike i København.


Hun budde da sammen med en familie som het Mundt.

Gullsmed Philip Mundt.
I FT var det også en Charlotte Friis 15 år, og en Maria Friis.

Muligens slekt.


Kirkeboken fra København viser Caroline Elisabeth Nielsen Friis født 1768 i København, og hun ble døpt 9. oktober 1769 i Nikolaj Kirken i København.


Foreldre: Niels og Dorothea Friis 

 

 


Nikolaj Kirken i København

Sankt Nicolai opførtes i begyndelsen af 1200-tallet og er Københavns tredjeældste kirke.

Ved branden i 1795 nedbrændte det meste af bygningen, og fra 1805 har den ikke officielt været en kirke.

 

Kirkeruinen blev revet ned, medens det solide tårn er blevet stående til i dag. Omkring tårnet blev bygget slagterboder, som først i anden halvdel af 1800-tallet blev nedlagt. Efter spirets ødelæggelse i 1795 var tårnet afsluttet med en platform som udnyttedes på flere måder.

En tårnvægter holdt herfra udkig efter eventuelle ildebrande, og i tilfælde af brand ophængte han en lanterne på den side af tårnet som vendte mod brandstedet. Til brug for skibsfarten blev der fra tårnet daglig kl. 13 afgivet et tidssignal, idet en ophejset kugle da blev sluppet og faldt ned. (Efter spirets genopbygning blev signalet i stedet givet fra (det senere forsvundne) Silopakhus i Frihavnen.)

 

Det nuværende spir er en moderne rekonstruktion af det oprindelige, tilkommet i 1909 på initiativ og bekostning af brygger Carl Jacobsen.

 

Bygningen, som blev indviet i 1912, er en moderne rekonstruktion i mindre størrelse af den ødelagte kirke, og i forbindelse med det gamle tårn har den tjent som blandt andet orlogsmuseum og hovedbibliotek (på loftet!) før den fik sin nuværende funktion.