Erik Trulson Hjelle

Erik Trulson Hjelle, f. 1677 flytter til Kvamme og overtar gården der (den første Erik Kvamme).

Erik giftet seg med Gjertrud Kvamme, som var enke på gården etter Anders Thomassens Kvamme, og fekk bygsel på gården i 1706.

 

I 1728 giftet han seg med Marthe Johanne Jonsdatter Furebø, og får sønnen Jon Kvamme.


I 1740 kjøpte Erik Trulson Kvamme, gården av eigarane Pernille Lovise Walter som i 1739 gifter seg med proprietær Jens Samuelsen Bugge i Sogn, og han solgte ved skjøte av 10. juli 1740 gården for 116 rdlr. til den daværende bygselmann Erik Trulsen.