Svein Aasen

1947 -2020

Sorgen er som en trekant som dreier rundt
i hjertet med spisser som risper.


Det gjør vondt, forferdelig vondt til trekantens spisser er avslitt
og det bare er en kule igjen, som glir rundt uten smerte.

Sorgen er en prosess som tar tid, men den tar slutt.


Hvor lang tid prosessen tar beror på hva vi har mistet,
hvilke ressurser vi selv har, og hvilken støtte vi mottar fra omgivelsene våre.


Men når gleden over det du har hatt overskygger savnet av det du har tapt,
selv om du var klar over at du en gang kanskje måtte gi slipp på det,
da er trekantens spisser avslitt, -og kulen blir en skatt i ditt hjerte.

 

 

                      

«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»


Kolbein Falkeid