Husmannsplasser

På Hjelle var det i tidligere tider fleire husmenn og husmannsplasser.

Den siste bebudde plassen var Gryteplassen, fram til ca 1958.


Kristina "med Gryta" budde ved Gryteelva rett innanfor brua og ned om vegen.


I tillegg har det vore husmannsplassar opp under utmarksgrensa ytters på beite ved Bøaløa, og øverst ved Teigen. (Røde merker)