En grav -

viet til Solgudens tegn...

Frøy


(Freyr). Frøy og hans tvillingsøster Frøya er de som rår for sol, regn, grøde, årsvekst, fred, menneskers velferd og eiendommer.

Velstand, lykke, fred og fruktbarhet kan oppnås ved å ofre til Frøy.

Ikke rart at Frøy av mange ble sett på som den gjeveste av alle guder. Han hadde også med hester å gjøre.

Det er Njord som er far til Frøy og Frøya, så de to er av Vaneætt.

Vanegudene finnes alltid parvis.


Frøy bor i Alvheim med sin hustru Gerd og lysalvene. Dette flotte husværet fikk Frøy i ”tannfe”, det vil si han fikk det som gave da han fikk sin første tann. Hvem giveren var, forteller historien ingenting om.


Frøy har flere kostbarheter.

Skipet Skidbladne er hans – skipet som er så stort at det rommer alle æsene i full rustning, men som kan foldes sammen og bli så lite at det kan puttes i lommen.

Galten Gullinbuste er også hans. Grisen kalles også for Slidrugtanne.


Den renner gjennom luft og hav raskere enn noen hest. Aldri er det så mørkt om natten at ikke Gullbusta på galten lyser opp så det blir lyst nok.


Frøy eide også et magisk sverd som slo ut mot Jotuner på egen hånd. Dette sverdet ga han til Skirnir som takk for at han oppvartet Gerd for ham.


Tjenestejenten til Frøy heter Bøyla, som betyr å baule eller raute som en ku. Kanskje ikke så rart, all den stund Frøy har overlatt ansvaret for alt fjøsstell til denne tjenestejenten.

Mannen til Bøyla er Bryggve, og åkerdyrking er hans ansvar, da hans navn betyr hellig bygg eller korn.


Gud for fruktbarhet, avlingenes overflod, sol og regn, krig og fred, hell og lykke.