Værtegn for April.

4. april    

Fryser det denne natt, blir det frost i 40 netter.


14. april        

SOMMERMÅL eller Sommerdag. Markerte inngangen til sommerhalvåret. Snødde det sommerdagen, skulle det bli 9 snødager til sommeren virkelig kom. Været holder i 7 uker.
Er det varmt i dag blir det varm vår.
Så tett snøen faller i dag, så tett vil fluer og klegg fly til sommeren.
Snør det i dag, kan man vente snø ni ganger til.
Fryser vannet i natt blir det uår.


16. april    

Kommer det snø i dag blir det mye klegg.
Sønnavind varsler vårflom.
Vestavind varsler godt fiske etter sommersild i fjordene.
Nå kunne man begynne å hakke i jorden.


17. april    

Fryser det om nettene fra i dag av og til 20. april er man sikker på uår.