Værtegn for Mai.

 1. mai    

Merkedag for året. Blåser vinden fra syd, godt år. Blåser vinden fra nord, dårlig år.

Slik været er i dag, blir sommeren.

Frøs det nettene til de tre sørste maidagene ble det et kaldt år.


13., 14. mai  

JERNNETTER !
Første sådag og klippedag for sau.


15. mai    

Er det kaldt i dag og hele denne uken, blir det en varm og god sommer. Er det godvær disse dagene, blir sommeren dårlig og kald. Det været som er i dag skal vare til sankthans.
Buskapen skulle finne føde ute.


18. mai    

Merkedag for sommeren.
Den vind som blåser i dag, blir den vind som blåser mest til sommeren.

I nord-Norge venter man en kuldeperiode nå.


27. mai    

GAMLE HALVARSON
I den retning vinden blåser i dag, vil den blåse for det meste året til ende.


31. mai    

MELKEDAGEN
Slik været er i dag skal det være frem til onsdag etter "Korsmesse" (14. september).