Værtegn for Mars.

7. mars    KRÅKEDAGEN
Om denne dagen viser seg grønn, blir våren tidlig, og den blir skjønn.


12. mars    Kråkene har tingdag i dag. Kom kråkene innover landet og inn i fjellbygdene denne dag, ble det tidlig vår. Kom de før gregorsmesse ble våren kald.
Det blir et fruktbart år om det er sønnavind og drypper det fra taket, da blir det et godt ullår. Regn i dag er like godt som 10 høylass. Godt vær i dag - er god vår.


16. mars    Merkedag for høsten.
Snør det i dag skal Gudmund legge "rågen" på kornåkeren (god kornhøst). Holdes snøværet seg til dagen etter, vil Gjertrud sopa "rogen" av kornåkeren
(uår om været holder seg til til neste dag).


17. mars    Storm og uvær ville gjerne herske denne dag. Man satte dagen i forbindelse med Gjertudsfuglen (svartspett), hvis skrik varslet uvær.


20./21. mars    

VÅRJEVNDØGN Dag og natt nøyaktig (astronomisk sett) like lange.
I virkeligheten er vårjevndøgn stort sett 20. mars, men året før skuddår er datoen

21. mars.

Er det pent vær i dag, blir det et godt år.


24. mars    

Merkedag for året.
I dag ble en bøtte med vann satt ut på gården med en sopelime oppi. Frøs det så sterkt på natten st de kunne lette bøtta stter sopelimen, ble året kaldt.. Nå er det slutt med sledeføret.


25. mars    

Som været er "Vår frues dag", skal det være i syv uker. Er dagen kald, - kald vår, er dagen varm, - varm vår. Skinner solen og varmer godt, blir august varm. Men vårtegn i dag, spådde ille, vinteren kunne ta hevn.


PALMESØNDAG - tidligst 15. mars - senest 18. april.
- Merkedag for påsken.
- Regn på palmesøndag, varsler regnfull sommer.
- Pent vær palmesøndag er et godt tegn: Palmesøndag klar gir et godt år. Er det snøfokk, blir det uår.