Søstrene på Hjelle

Tidlig på 1600 tallet ble det født 2 jenter på Hjelle som skulle påvirke generasjonane etter seg.

Helga, født i 1608, og Pernille født ca. 1615.


Helga Hjelle giftet seg med Anders Anderson Kjelsnes på Jølster, og dei fekk 5 barn. Fra boka Ferdaminne fra Sunnfjord får ein opplyst at ho skal ha fått med seg det vidjetne brurasølvet fra Hjelle, og som fortsatt skal finnes på Kjelsnes.

Meir informasjon om brurasølvet har ein ikkje, men dette kan tyde på at Hjelle på 1500 talet, som eit gardsbruk, og som bondegods var forholdsvis velståande.

Helga sine etterkommere førte slekta videre til Holsen, Halbrend, Hafstad og Åsane og er stammor til Aasenslekta som kom til Hjelle i 1919.

 

Pernille Hjelle giftet seg med Peder Erikson Hjelle, og er mor til Truls Pederson Hjelle som fekk bygsla innerste Hjelle i 1671 av presten Peder Finde.

Kirsten sine etterkommera førte slekta videre på Hjelle gjennom fleire generasjonar, og er stammor til Indrebøslekta på Hjelle.


Bildet er malt av Aagot Indrebø Flakk