260 år som sjøveigande bruk  1764 - 2024

Hjelle hadde i over 100 år vært leiglendingsbruk, og blandt anna tilhørt presten i Førde.


Peder Olsen Hjelle (Furebø) kom til Hjelle i 1749, da han giftet seg med Barbro Hjelle som hadde vokst opp på gården.


I 1764 kjøper han Hjelle av løytnant Adam Borch Rue, som er gift med Dorteha Hanning, og barnebarn av presten Peder Finde.


Peder Olsen Hjelle fikk den 16. juli 1764 skjøte for en kjøpesum på

150 rdlr.

   

Etter å blitt eiger ble Peder Olsen buende 6-7 år på Hjelle, men flyttet så til Furebø i 1770.


Peder var ikke eldste sønn. Han hadde en eldre bror, Lars, men denne avstod på egne og barns vegne, sin odelsrett til Furebø mot å få overta Hjelle.


I avtalen heter det at Lars for det første kun skulle bruke Hjelle som leilending, og at Peder skulle være eiger, inntil odelretten var opparbeidet,(10 år) men så skulle Lars eller hans barn få skjøte for 150 rdlr.

Peder Olsen, nå altså Furebø, oppfylte sitt løfte ved den 18.nov. 1778 å skjøte over Hjelle for 150 rdlr. til brorsønnen Alexander Larsen.   


Gården på Hjelle har gjennom 260 år og 17 eigare, endra seg fra bare få mål dyrka mark til idag ca. 60 mål slåtteland og 400 mål skog.


Dei siste 105 åra har gården tilhørt den samme familen, i 6 generasjonar.