Peder Olsen Hjelle

Peder Olsen Hjelle (Furebø) kom til Hjelle i 1749, da han giftet seg med Barbro Hjelle.

Sammen fekk dei dattera Anna Hjelle, som seinere gifter seg med Ole Anderson Terva.


I 1764 kjøper han Hjelle av løytnant Adam Borch Rue, som er gift med Dorteha Hanning, barnebarn av presten Peder Finde.

Peder Olsen Hjelle fikk den 16. juli 1764 skjøte for en kjøpesum på

150 rdlr.


   

Etter å blitt eiger ble Peder Olsen buende 6-7 år på Hjelle, men flyttet så til Furebø i 1770.


Peder var ikke eldste sønn. Han hadde en eldre bror, Lars, men denne avstod på egne og barns vegne, sin odelsrett til Furebø mot å få overta Hjelle.

I avtalen heter det at Lars for det første kun skulle bruke Hjelle som leilending, og at Peder skulle være eiger, inntil odelretten var opparbeidet,(10 år) men så skulle Lars eller hans barn få skjøte for 150 rdlr.


Peder Olsen, nå altså Furebø, oppfylte sitt løfte ved den 18.nov. 1778 å skjøte over Hjelle for 150 rdlr. til brorsønnen Alexander Larsen.